NAŠE ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PRO VÁS PŘIPRAVILO :


Kurzy pro přípravu uchazečů o kapitánské průkazy.

Náplně kurzů jsou v souladu splatnými  směrnicemi Plavebního úřadu pro vydávání mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení malého plavidla na vnitrozemských vodních cestách a na moři.

Způsobilost k vedení malého plavidla obsahuje níže uvedené kategorie. Jedná se o vůdce malého plavidla dále VMP a mezinárodní průkaz způsobilosti dále MPZ. Formou víkendového kurzu Vás připravíme na úspěšné složení teoretické zkoušky. Teoretická zkouška se provádí na Plavebním úřadu v Přerově formou testů na počítači. Test VMP nebo MPZ se provádí v závislosti na Vašem výběru, popřípadě oba testy jdoucí po sobě.

Od roku 2015 došlo ke změně ověřování praktických dovedností vůdce plavidla při požadované způsobilosti nad 20 kW výkonu motoru podle platné vyhlášky MD č. 42/2015 Sb. Žadatel musí při zkoušce způsobilosti prokázat praktické dovednosti při vedení malého plavidla, stanovené osnovou vydanou Plavebním úřadem. Naše školící středisko získalo oprávnění tyto zkoušky provádět a vydávat příslušné potvrzení. (osnovu praktických dovedností naleznete v sekci ceník a podmínky).VMP - Vůdce malého plavidla (pouze vnitrozemské vodní cesty)

Opravňuje držitele k vedení rekreačních plavidel do délky 20 m s vlastním pohonem na vnitrozemských vodních cestách (nikoliv na moři) na území České republiky i v zahraničí. Jedná se o základ všeho, bez získání oprávnění Vůdce malého plavidla není možno dále rozšiřovat o níže uvedenou možnost MPZ. Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu. Obvykle v následujícím týdnu po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově formou počítačového testu.MPZ - Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře (pouze moře)

Jedná se o rozšíření průkazu Vůdce malého plavidla. Držitele opravňuje k vedení rekreačních plavidel do délky 20 m do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu stejně jako u VMP. Průkaz MPZ je možné získat zároveň s průkazem VMP. Na plavebním úřadě budete mít dva testy z teorie po sobě v jednom termínu. Obvykle v následujícím týdnu po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově formou počítačového testu.Osvědčení o praktické dovednosti při vedení plavidla dle vyhlášky MD č. 42/2015 Sb.

Pro žadatele o způsobilost vést plavidlo o výkonu motoru větší než 20 kW je podmíněnou přílohou  žádosti o vydání plavebního dokladu ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou. Znamená to že každý žadatel o vydání průkazu vůdce malého plavidla VMP nebo MPZ nad 20 kW musí doložit toto ověření, jinak nebude připuštěn k provedení počítačového testu. Tato náležitost spolu s lékařským potvrzením je nedílnou součástí Žádosti o vydání plavebního dokladu. (osnovu praktických dovedností naleznete v sekci ceník a podmínky)